De Witte Stad

Altijd en overal bereikbaar is waar we met mobiele telefonie, mobiele data en snelle netwerken naar toe gaan, maar de fysieke mobiliteit
blijft het knelpunt. Je kunt overal werken maar niet overal handig komen omdat verplaatsen nu eenmaal tijd kost, er files zijn, openbaar vervoer ook maar beperkt is en vervoermiddelen een plek vragen, ook als ze niet gebruikt worden. Je vervoermiddel in de cloud, gebrui-
ken maar niet bezitten, een trend die verder gaat dan data op een server. Integratie van een veel bredere visie, waarbij ook fysieke mobiliteit een deel van “mobility” is, biedt kansen en de moderne telecommunicatie helpt om die te realiseren. De techniek maakt vrijwel alles mogelijk maar wat ontbreekt is een brede visie en de durf om die visie uit te voeren.

Luud Schimmelpennink, de wereldwijd bekende Amsterdamse witte fietsen- en witkar-profeet, is nooit opgehouden met het ontwikkelen van nieuwe vormen van wat hij individueel openbaar vervoer noemt. Zijn witte fietsen idee is nu in tientallen wereldsteden realiteit , alleen daar waar het begon in de Provotijd wil het maar niet lukken.

Zijn visie, de compacte stad waar wonen, werken, leven en verplaatsen organisch bij en door elkaar lopen en de dure vierkante meters optimaal